ROHM WAKO Electronics, Pengkalan Chepa, Kelantan Maka tersebut lah kisah saya dapat panggilan temuduga di ROHM WAKO ELECTRONICS, Pengkalan Chepa, Kelantan. Saya percaya ini bukan jemputan khas, kiranya bukan jemputan temuduga yang memang untuk saya datang temuduga semata mata. Sebab ikut pada email yang diorang hantar, kena bawa kalkulator semua. So sudah pasti akan ada…